22.1.11

"perform.lab" Exhibition


İlgili habere şuradan ulaşabilirsiniz: 


‘perform.lab’ Sergisi açılış kokteyli 17 Ocak 2011 Pazartesi saat 17.00 'da Beykent Üniversitesi Şişli – Ayazağa Yerleşkesi Mimarlık Bölümü Açık Ofis Fuayesinde gerçekleşecek.  Yaklaşık bir ay boyunca açık olacak sergimiz 15/02/11 tarihine kadar ziyaret edilebilir. 

__
perform.lab Opening coctail is on Monday, 17th January at 17.00 in Beykent University Ayazaga Campus, Architecture Department Open Office Area. The exhibition may be visited until 15.02.11.

__


perform.lab:


Modernizm mekanın çevresinden ve koşullarından "özgürleşmesi"nin peşinde ki hikayesi yerini mekanın prograsif bir şekilde çözüldüğü "güya" nötralize mimarlıklarla baş başa bıraktı. "Tabula-rasa" ütopyası arkasına sığınmış estetik kaygılarla modernizim çok geçmeden kof bir stil görünümünü aldı. Sonrasında Post-Modernizm ve varyantlarının bizi bu boşluktan kurtarma kahramanlıkları ise indirgenmiş tarihselcilik veya çaresiz karakter yaratma çabalarıyla son buldu. Bu sözüm ona karakterlerin tasarımcıları bile şu anda yaptıklarını pişmanlıkla anmakta. Her ne kadar Türkiye yapı endüstrisi bu dönemleri ,eş zamanlı olarak, hala yaşamakta olsa da tasarım kültürü olan her mimar yapılmakta olan bu dönem taklitlerine tatminsizlikle bakacaktır. 

Peki şimdi bu tür bir arkaplanın ardından, böylesine çok sesliliğin olduğu, teknolojinin aşırı hızlandığı bir dönemde gerçekten de "herşey gider (everything goes)" mi? Yoksa güncel duruma cevap verebilen, köklü değişim içeren iyi mimarlıktan bahsedebilir miyiz? 

Kısaca perform.lab mimarlığın; performans, sürdürülebilirlik, dijital üretim, genetik oluşum gibi güncel meselelerini içeren ve yeni teknolojilerin olanaklarını kullanan bir temel tasarım metodunu hedefledi.
Bu bağlamda perform.lab performans odaklı üretimlerin neredeyse bir laboratuvar gibi deneyler ve denemeler ile defalarca keşfedildiği bir Temel Mimarlık Eğitimi kurgusudur. Bu laboratuvar  Design Studies-I ve Architectural Geometry dersleri koordinasyonundan oluşan bir dönemlik sıralı egzersizler ve altı adet 1/1 ölçek üründen - "form-ation" dan oluşmaktadır. 

Otopsi
Yaprak, kelebek kanadı, ağaç lifi gibi ölü organik dokuların incelendiği ve kendini tekrar üretebilecek diagramlara indirgendiği bir egzersizdir. Sonuçta geometrik birer algoritmaya dönüşen bu organik dokular aslında bilgisayar kod yazım metodunun temel bilgisini içermektedir. 

Self Organizing Component
Taşıyıcılık özelliği olan modüllerin tasarlandığı bu egzersizde onlarca deneme yanılma ile elde edilmektedir ürünler.Birimlere kağıdın katlama teknikleri ile farklı özellikler kazandırılmaktadır.  Bu birimlerin bir araya gelerek oluşturduğu sistemler ön planlama olmaksızın ihtiyaç duyulan organizasyona cevap verebilecek niteliktedir. 

Beden-Hareket Analizleri:
Bu egzersizde üstün dengesi ve hareketli bir strüktür olma özelliği taşıyan hareket halindeki insan bedeni incelenmiştir. Taşıyıcı bilginin diagramatize edilmesi ve stürktür tasarımı olara bil

1/1 Ölçek
Form-ation (form + information) form ve bilginin birlikte yaşadığı tasarım ürünlerinin bir üst seviyeye taşındığı aşamadır.  Bire bir üretimin getirdiği pratik soruları çözerken edinilen bilgi ve analizlerin kaybolmadan son aşmaya taşınması önemsenmiştir. Bu aşamada öğrencinin yaparak öğrendiği 

Sayısal Ortam
Üretilen tasarımların geri dönülerek sanal ortamda yeniden inşası kurulan sistematiğin algoritmik tutarlılığının doğrulaması açısından önemlidir. Böylelikle ortaya konan tasarımlar yeniden üretilebilir bir nevi sayısal genler olarak kaydedilmiştir. 

No comments:

Post a Comment